Disclaimer

Aprycus doet haar uiterste best als het gaat om de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Aprycus wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de, op of via, deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Verder is Aprycus niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Aprycus aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites of webpagina’s waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.