Privacy verklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy als zakelijke relatie of website bezoeker en zullen alle zorgvuldigheid betrachten om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Aprycus verwerkt van haar zakelijke relaties, website bezoekers en geïnteresseerden in informatie over onze produkten en diensten.

Indien u een zakelijke relatie met Aprycus opbouwt of onderhoudt, of u inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan wel om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt geeft deze privacy verklaring aan hoe Aprycus met uw persoonsgegevens omgaat. Wilt u hiervoor geen toestemming geven, bezwaar maken of een klacht indienen, zie dan artikel 6 van deze verklaring over de wijze waarop u dit kunt doen.

We adviseren u om deze Privacy verklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

  1. Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Aprycus bv,  K.v.K. ’s-Hertogenbosch 33280977. Met vragen hierover kunt u terecht bij ons informatiepunt gegevensbescherming via privacy@aprycus.com of telnr 073 850 95 85.

  1. Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mailadres, opgegeven interesses of adresgegevens. Alle aan Aprycus in dit kader verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Aprycus aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt zodat we zakelijke overeenkomsten met u kunnen aangaan en uitvoeren en u kunnen informeren over onze produkten en dienstverlening. In het kader van de afhandeling van een zakelijke overeenkomst kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens te delen met relevante derde partijen, waaronder toeleveranciers, in het kader van offerte, bestelling, facturatie en levering van produkten of diensten. Hiervan wordt u tijdig in het zakelijk proces op de hoogte gesteld. Aprycus aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derde partijen met uw gegevens omgaan. U kunt daartoe het privacy beleid opvragen bij de relevante partij.

Om een zakelijke overeenkomst te kunnen sluiten heeft Aprycus voor iedere contactpersoon de volgende gegevens nodig: -voorletter en achternaam; geslacht; functie; bedrijfsnaam; zakelijk telefoonnummer; zakelijk email-adres; zakelijk postadres.

Om u te kunnen informeren over onze produkten en dienstverlening maken we gebruik van de volgende gegevens: zakelijk email-adres, eventueel aangevuld met voorletter en achternaam; geslacht; interessegebied; bedrijfsnaam en zakelijk telefoonnummer.

Zodra wij een zakelijke overeenkomst zijn aangegaan met uw organisatie en wij in het kader van deze zakelijke overeenkomst uw contactgegevens hebben ontvangen kunnen we u via mailings en direct marketing informeren over relevante ontwikkelingen en produkten en diensten die mogelijk voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich eenvoudig hiervoor afmelden via de meegestuurde afmeldlink en werkwijze zoals aangegeven in artikel 6.

  1. Verwerking persoonsgegevens via de website

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief,  dan kunt u, als u hier geen prijs meer op stelt, zich op ieder moment afmelden via de in de nieuwsbrief meegestuurde afmeldlink. Voor het opstellen en versturen van de nieuwsbrief heeft Aprycus een verwerkersovereenkomst met LaPosta afgesloten.

De benodigde persoonsgegevens in het contactformulier op de website worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag. Alleen indien u mondeling, schriftelijk of per email akkoord geeft worden uw gegevens in onze bestanden vastgelegd voor toekomstig contact. Onze website wordt in eigen beheer gehost en uw ingevulde gegevens komen dus niet bij een derde partij terecht.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Aprycus gebruikt het statistiekenprogramma Mtrack ten behoeve van het analyzeren van bezoek- en kijkgedrag op de website. Hiervoor worden algemene bezoekgegevens verzameld en bijgehouden, waaronder herkomst en IP-adres, het tijdstip van en duur van het bezoek, bezochte pagina’s en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om het informatie-aanbod en de werking van de site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan u persoonlijk gerelateerd en niet aan derden verstrekt.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken een cookie om je taal van voorkeur te onthouden voor onze site en een cookie ten behoeve van de statistische analyse (middels Mtrack) van je bezoek. De language cookie bevordert de juiste werking van de site en voor gebruik hiervan is geen toestemming vereist. De Mtrack analyze van je bezoek wordt kan je uitschakelen door te kiezen voor “cookie-settings” en “disable”.

  1. Bewaartermijnen

Ten aanzien van de bewaartermijn van uw persoonsgegevens in het kader van zakelijke overeenkomsten, in actuele vorm of op basis van archivering, houdt Aprycus zich aan wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens in het kader van informatievoorziening worden in principe bewaard tot u kiest voor verwijdering of wijziging hiervan. U kunt hiertoe een verzoek indienen zoals aangegeven in artikel 6 of eenvoudig gebruik maken van de afmeldlink in de betreffende mailing die u toegestuurd wordt.

  1. Aprycus en andere websites

Op onze website treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Aprycus is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze partijen omgaan met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy-statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

  1. Inzage, correctie en recht van verzet.

Als relatie van Aprycus heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien en bij onjuistheden te laten wijzigen of uw gegevens te laten verwijderen. Inzien, laten wijzigen of verwijderen kan alleen op basis van het indienen van een schriftelijk verzoek, zodat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen en u hierover kunnen informeren. Gebruik hiervoor ons postadres of via email naar privacy@aprycus.com. Richt uw verzoek aan het infopunt gegevensbescherming.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2 en 3, stuur dan een email naar privacy@aprycus.com  ter attentie van het infopunt gegevensbescherming.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop Aprycus uw persoonsgegevens verwerkt, stuur dan een email naar privacy@aprycus.com  ter attentie van het infopunt gegevensbescherming.

Indien u niet langer door ons benaderd wilt worden met informatie over onze produkten of diensten dan kunt u dit via email aan ons doorgeven. Stuur uw verzoek vanuit het emailadres via welke u niet langer benaderd wilt worden naar privacy@aprycus.com ter attentie van het infopunt gegevensbescherming. Uw contactgegevens worden vervolgens in onze gegevensbestanden voorzien van een “geen verder contact” indicatie.

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

Ter beveiliging van uw persoonsgegevens heeft Aprycus passende technische en organisatorische maatregelen getroffen die tevens in lijn zijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de nieuwsbrief heeft Aprycus een verwerkersovereenkomst met LaPosta.

  1. Wijzigingen

Aprycus houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. De wijzigingen worden via de website en dit document bekend gemaakt. We adviseren u om regelmatig onze Privacy verklaring in te zien.